Läntinen linjasto 2024-2025

Nyssen läntisen linjaston suunnittelu käynnistyi maaliskuussa 2022. Linjastosuunnittelun tavoitteena oli yhdistää Länsi-Tampereen ja Ylöjärven bussi- ja ratikkaliikenne yhtenäiseksi kokonaisuudeksi ja päivittää alueen palvelu suunnitellun palvelutason mukaiseksi.

Kaikki linjastoon tehtävät muutokset eivät liittyneet suoraan Lentävänniemen ja Pyynikintorin välillä liikennöivään ratikkaan, vaan osa linjaston muutoksista kehittää ja parantaa alueellista joukkoliikennepalvelua.  

Suunnittelutyön käynnistyessä keväällä päätettiin myös uudistaa Nyssen suunnitteluperiaatteet, jotka olivat vuodelta 2016. Näitä suunnitteluperiaatteita käytettiin edellisessä Nyssen isossa linjastosuunnittelussa vuosien 2018–2019 aikana.

Suunnitteluperiaatteiden tarkistaminen nähtiin ajankohtaiseksi, kun uudistettu bussilinjasto oli saatu käyttöön ja siitä oli kertynyt kokemuksia muutaman vuoden ajalta. Tärkeäksi perusajatukseksi on nostettu asiakasymmärryksen huomioiminen, ja kyselyn avulla kerättiin asiakkaiden näkemyksiä joukkoliikenteen käyttöön keskeisesti vaikuttavista tekijöistä. Asiakaskyselyssä selvitettiin erilaisten skenaarioiden avulla suunnitteluperiaatteissa priorisoitavia asioita. 

Läntinen linjastosuunnittelu käynnistettiin joukkoliikenteen käyttäjien kanssa keväällä 2022 toteuttamalla alueen asukkaille liikkumiskysely. Liikkumiskyselyyn saatiin yli 1 400 vastausta ja tuloksia hyödynnettiin myös linjastosuunnittelun eri vaiheissa.

Kesäkuussa 2022, suunnitteluperiaatteiden vahvistamisen jälkeen, julkaistiin ensimmäinen linjastoluonnos. Palautteiden pohjalta julkaistiin syyskuussa toinen linjastoluonnos. Linjastoluonnokset olivat koko ajan Nyssen verkossa nähtävillä, ja kommentteja sai antaa niin suoraan suunnittelijalle kuin julkiseen kommentointikenttään. Kahdesta linjastoluonnoksesta ja lopullisesta linjastosuunnitelmasta saatiin yli 3 000 palautetta. Lisäksi yli 20 000 ihmistä kävi tutustumassa linjastoluonnoksiin ja -suunnitelmaan verkossa. Kaikki palautteet luettiin huolellisesti ja jokaisen palautteen osalta arvioitiin vaikutus koko joukkoliikenteen järjestelmän toimivuuteen. Jokaista muutosehdotusta ei kuitenkaan voitu toteuttaa suunnitelmassa ja lopullisessa linjastokokonaisuudessa. 

Verkossa tapahtuvan kommentoinnin lisäksi Nysse järjesti syksyn 2022 aikana kolme yleisötilaisuutta Ylöjärvellä 26.9., Tesomalla 4.10. ja Lielahdessa 5.10. Näiden lisäksi Nysse oli mukana seuraavissa sidosryhmien tilaisuuksissa:

  • Tampereen esteettömyystyöryhmä 13.10.2022
  • Tampereen eläkeläisvaltuusto 17.10.2022
  • Ylöjärven tekninen lautakunta 19.10. 2022
  • Tampereen kaupunginhallituksen kehittämiskokous 28.11.2022
  • Tampereen kaupungin johtoryhmä 24.1.2023
  • Tampereen liikennetoimikunta 9.2.2023.

Yleisö- ja sidosryhmätilaisuuksien lisäksi Nysse lähetti lausuntopyynnön eri toimijoille linjastoluonnoksista. 

Uusi linjastokokonaisuus hyväksyttiin Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnassa alkuvuodesta 2023. Linjastopäätöksen kautta kehitetään usealla seudun alueella palvelutason parannuksia vastaamaan seudun väestönkasvuun ja ilmastotavoitteisiin. Nyssen läntisen linjastosuunnittelun muutokset otetaan vaiheittain käyttöön vuosien 2024–2025 aikana.