Läntinen linjasto 2024-2025

Ilmakuvassa ratikka ja bussi kohtaavat Paasikiventiellä.

Nyssen läntinen linjastosuunnitelma vuosille 2024–2025 hyväksyttiin Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnassa 15.2.2023. Joulukuussa lautakunta vahvisti Nyssen kesäkauden 2024 palvelutason.

Santalahden ja Pyynikintorin välinen ratikkaliikenne käynnistyi elokuussa 2023. Reitti Lentävänniemeen asti avataan tammikuussa 2025. Läntinen linjasto 2024-suunnitelmaan sisältyy linjoja, joiden muutokset vaikuttavat myös muiden kuin läntisten alueiden palveluun. Suunnitelman ensimmäiset linjastomuutokset otetaan käyttöön kesäkaudella 2024.  

Taustaa

Läntinen linjastosuunnittelu käynnistyi maaliskuussa 2022 Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan kokouksessa, jossa hyväksyttiin samalla Nyssen suunnitteluperiaatteiden päivittäminen. Suunnittelua edelsi lähes vuoden mittainen vuorovaikutusprosessi Länsi-Tampereen ja Ylöjärven asukkaiden kanssa.

Suunnittelun tavoitteena on ollut yhdistää Nyssen läntisen alueen bussi- ja ratikkaliikenne yhtenäiseksi kokonaisuudeksi sekä päivittää palvelu alueelle määritetyn palvelutason mukaiseksi.

Joukkoliikenteen käyttäjät otettiin mukaan suunnitteluun keväällä 2022 liikkumiskyselyllä, johon saatiin yli 1 400 vastausta. Tuloksia hyödynnettiin suunnittelun eri vaiheissa. Vuoden 2022 aikana julkaistiin linjastoluonnokset ja niistä kerättiin palautetta.