Toiminnan tavoitteet 2023

Joukkoliikenteen matkustajamäärä on kasvanut 5 % edelliseen vuoteen verrattuna

Toteuma – tavoite toteutui

Nysse-liikenteessä tehtiin tammi-joulukuussa noin 50,4 miljoonaa nousua, mikä on noin 18 % enemmän kuin edellisvuonna. Vuonna 2022 tehtiin yhteensä 42,7 miljoonaa nousua. Tavoite toteutui.

Työntekijäkokemus on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna

Toteuma – tavoite toteutui

Työelämän laatua kuvaava tulos QWL on parantunut (Q4/2023: 74,2 % ja Q4/2022: 71,7 %).
QWL-indeksin skaala on 0–100.

Työnantajan suosittelu (eNPS) on myös parantunut: (Q4/2023: 40 ja Q4/2022: 0).
eNPS:n skaala on -100–100.