Tilinpäätös 2023

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Tampereen seudun joukkoliikenteessä toteutettiin vuonna 2021 historiallisen suuret muutokset. Ratikkaliikenne käynnistyi ja suuri linjastouudistus toteutui samassa yhteydessä. Ratikan toinen osa Lentävänniemeen valmistuu vaiheittain ja ensimmäinen vaihe otettiin käyttöön 7.8.2023, kun ratikkaliikenne Santalahteen käynnistyi. Joukkoliikenteen linjastoon ei tehty muita merkittäviä muutoksia vuoden 2023 aikana. 

Matkustuksen kasvun jatkuessa myös tarjontaa lisättiin kapasiteetin varmistamiseksi ja aikatauluvarmuuden säilyttämiseksi. Vuoden 2023 matkustajamäärät olivat 18 prosenttia suuremmat kuin vuonna 2022. 

Palveluryhmän talous

Toimintakate toteutui 1,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. 

Toimintatuotot toteutuivat 7,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana johtuen lipputulojen, seudun kuntien maksuosuuksien ja Kelan tuen koulumatkatukilippuun ennakoitua suuremmasta toteumasta. Matkustus kasvoi voimakkaasti.  

Kaupunginvaltuusto hyväksyi (KV 12.6.2023 § 94) talousarviomuutoksen lautakunnan käyttötalousmenoihin, jolla lisättiin 0,02 milj. euroa palkkaratkaisun kustannusvaikutuksen kattamiseen. 

Joukkoliikenteen toimintakulut toteutuivat 6,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana. Muutos aiheutui pääosin voimakkaasta kustannustason noususta. Lisäksi elokuusta lähtien liikennetarjontaa lisättiin aikatauluvarmuuden saavuttamiseksi.  Lisävuoroja kohdistettiin linjoille, joilla liikenteen ruuhkautumisen tai kasvaneiden matkustajamäärien (lisää matka-aikaa) johdosta aikataulut eivät olleet toteutuneet alku vuonna suunnitellusti.  

Bruttoinvestoinnit ja nettoinvestoinnit toteutuivat 0,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. Investoinnilla rahoitetaan lippu- ja maksu- sekä infojärjestelmän pitkävaikutteisia hankintoja.