Maksu- ja informaatiojärjestelmät

Lippu- ja maksujärjestelmä

Vuosi 2021 oli merkittävien uudistusten vuosi Nyssen lippu- ja maksujärjestelmissä. Uudistusten kärjessä oli järjestelmän yhteensovittamisen suunnittelu ja onnistunut käyttöönotto raitiovaunuissa.

Matkustaja leimaa maksukortin ratikassa lähimaksulukijassa

Lähimaksu otettiin ensimmäisen kerran koekäyttöön 4.5.2021 Nyssen linjalla 15, jossa lähimaksulla voi maksaa matkan alennetulla 1 euron hinnalla A–B vyöhykkeellä. Koekäytön tarkoituksena oli testata lähimaksun toimivuutta ja saatujen kokemusten perusteella laajentaa lähimaksua muuhun liikenteeseen. Lähimaksaminen laajennettiin 10.5.2021 raitiovaunuihin ja lopulta koko bussi- ja raitiovaunuliikenteeseen 7.6.2021, jolloin hinnoittelusta poistettiin alennettu hinta ja vyöhykevaihtoehdot laajennettiin vastaamaan kaikkia Nyssen vyöhykevälejä. Ensimmäisessä vaiheessa käytössä oli 90 minuutin hintakatto, mutta myös 24 tunnin hintakaton testaaminen aloitettiin.

mainoskuva, jossa kerrotaan, että Tappara-Ilves -ottelulipulla pääsee Nokia Arenalle Nyssen kyydissä 3.12.

Tapahtumalipun kehittämistä jatkettiin ja vuoden lopulla aloitettiin lippupilotti Ilveksen ja Tapparan Liiga-joukkueiden kanssa. Pilotissa mahdollistettiin Lippu.fi:n kautta ostettujen kotiotteluiden pääsylippujen kelpaaminen Nyssen liikenteessä. Lipuissa olevat QR-koodit validoidaan liikennevälineissä olevien lippulaitteiden QR-ja viivakoodilukijassa.

Uusi Nyssen asiakaspalvelun asiakaspalveluohjelma ja jälleenmyyjien myyntilaite otettiin käyttöön kesän ja syksyn aikana. Uudistus mahdollisti QR-koodillisten ennakkokertalippujen myynnin. Ohjelma- ja laitepäivityksillä valmistauduttiin myös tuleviin ja suunnitteilla oleviin uudistuksiin, kuten siirtymiseen tunnistepohjaiseen lippujärjestelmään.

Opiskelijoiden 30 vuorokauden kausilippu siirrettiin vuoden alusta matkakortilta myytäväksi yksinomaan Nysse Mobiiliin. Samassa yhteydessä opiskelijapäivityksen tekeminen digitalisoitiin, eikä se vaadi enää käyntiä Nyssen asiakaspalvelussa. Mobiililiput lisättiin kelpaamaan Nysse-alueen junaliikenteessä. Nysse Mobiiliin tuotiin lisäksi uusina maksutapoina mahdollisuus maksaa lippu puhelinlaskun yhteydessä ja MobilePay:lla. MobilePay otettiin Nysse Mobiilin lisäksi käyttöön Nella.fi-verkkopalvelussa. Tämän lisäksi Nellaan tehtiin muutoksia, joiden avulla mahdollistettiin Kela-koulumatkatukilippujen lataaminen oppivelvollisuuden laajenemisen mukaisesti.

Nysse Tarkastaja-sovellus otettiin kesän aikana käyttöön lipuntarkastajille. Uutta tarkastajasovellusta kehitettiin yhteistyössä pysäköinninvalvonnan kanssa. Nysse Tarkastaja mahdollistaa Nysse-lippujen tarkastamisen Android-puhelimeen asennettavan sovelluksen avulla ja se tukee kaikkia Nyssellä käytössä olevia maksutapoja sekä lipputuotteita. Vuoden lopulla alkoi sovelluksen kehittäminen yhteensopivaksi Nysse-alueen lähijunien tarkastustoiminnassa.

Informaatiojärjestelmä

Nyssen matkustajainformaatiokokonaisuus täydentyi paljon vuonna 2021 ratikan aloittaessa liikennöinnin. Itse ratikoissa uutena informaatiokanavana saatiin käyttöön pysäkkikuulutukset. Vaunun matkustamonäytöt mukailevat busseista tuttua ulkoasua ja erillisillä seuraavan pysäkin näytöillä varmistetaan informaation näkyvyys koko vaunussa. Lähes jokaisella ratikkapysäkillä sekä usealla bussipysäkillä otettiin käyttöön uudet informaationäytöt. Myös Tesoman uudelle junaseisakkeelle hankittiin kaksi näyttöä opastamaan matkustajia Nyssen lipputuotteista ja alueen bussipysäkeistä sekä kertomaan niiltä lähtevien vuorojen tietoja.

Ratikoiden mukaantulo vaikutti myös sähköisiin palveluihin. Reittioppaassa ja aikataulupalvelussa ratikkalinjat lisättiin näkymiin ja niille annettiin ratikalle tunnusomainen punainen väri. Reittiopas uudistui muutenkin vuonna 2021. Kesäkuun alussa toteutettiin ulkoasu-uudistus, jossa pyrittiin selkeyttämään käytettävyyttä, lisäämään erilaisia toivottuja tietoja ja näkymiä sekä lisäksi palvelun saavutettavuutta parannettiin. Tampereella aloittanut kaupunkipyöräjärjestelmä tuotiin reittioppaaseen kokonaan uutena liikennemuotona. Palvelusta löytyvät kaupunkipyöräsesongin aikana kaupunkipyöräasemat sekä niiden tilatiedot. Pyörät saa myös halutessaan reitityksiin mukaan. Aikataulupalvelua kehitettiin lisäämällä mahdollisuus poikkeuspäivien esittämiseen.

Ajantasaisen tiedon välittämisen työkaluja parannettiin informaatiojärjestelmässä. Voimassa olevista tiedotteista luotiin oma näkymä, joka pystytään upottamaan Nysse.fi-sivuille. Järjestelmään lisättiin mahdollisuus luoda mikroblogipalvelu Twitteriin joko manuaalisesti tai automaattisesti kulkeutuvia twiittejä lähtöjen poikkeuksista ja tiedotteista.

Ratikan infonäyttö
Ratikan matkustamonäytöt mukailevat busseista tuttua ulkoasua ja erillisillä seuraavan pysäkin näytöillä varmistetaan informaation näkyvyys koko vaunussa.