Nysse Valvomo

Nysse Valvomo eli bussiliikenteen ohjauskeskus on Nysse-liikenteen häiriöhallinnnan ydin. Nysse Valvomo seuraa aktiivisesti joukkoliikenteen tilannekuvaa ja viranomaistiedotusta​. Häiriötilanteissa se ratkaisee tarvittavat muutokset liikennöintiin​, ottaa yhteyden liikennöitsijöihin ja sopii järjestelyt. Nysse Valvomo tiedottaa ja ohjeistaa kuljettajapäätteen kautta kuljettajia esimerkiksi suljetuista kaduista ja kiertoreiteistä. Myös matkustajatiedotus häiriötilanteissa on Nysse Valvomon tehtävänä.

Toiminta käynnistyi 9.8.2021. Raitioliikenteen ohjauskeskus (ROK) aloitti jo aiemmin 4.11.2020 raitiotien liikennöintivastuun siirtyessä liikennöitsijälle. ROK vastaa ratikkaan liittyvästä tiedottamisesta ja liikenteenohjauksesta sekä sähköradan turvallisuudesta.

Alkuvuodesta 2021 suunniteltiin Nysse Valvomon toteutustapa ja toimintatavat, rekrytoitiin ja koulutettiin liikennepäivystäjät, luotiin Valvomon ja ROK:n työnjakoa ja yhteistyöverkostoja sekä käynnistettiin toiminta. Nysse Valvomo aloitti tavoiteltuna ajan kohtana eli kaupallisen raitioliikenteen käynnistyessä.  Toiminta on ollut alusta alkaen tavoitteen mukaista joukkoliikenteen tilannekuvan havainnointia ja poikkeustilanteissa niiden hallintaa ja purkamista. Toimintaprosesseja hiotaan kokemusten perusteella yhä toimivammiksi.

Nysse Valvomo ja ROK ovat mahdollistaneet oikea-aikaisen viestinnän matkustajille, kuljettajille ja viranomaisille. Matkaketjujen toimivuus ja joukkoliikennepalvelun luotettavuus on varmistunut, kun häiriötilanteissakin on saatu tietoa tarjolle matkan uudelleensuunnittelua varten. Matkustajille Nysse Valvomon olemassaolosta ei varsinaisesti tiedotettu, koska Valvomo ei ole yksittäiselle matkustajlle henkilökohtaista palvelua antava taho.

Joukkoliikenteen reaaliaikaisen tilanteen seurannassa keskeisin työkalu on informaatiojärjestelmä IJ2020. Saman järjestelmän kautta tarjotaan myös reaaliaikainformaatio matkustajille​, mistä syystä sen toimivuudella on keskeinen merkitys. Nysse Valvomo seuraa informaatiojärjestelmän toimivuutta ja ratkoo mahdollisia ongelmia yhteistyössä järjestelmätoimittajien, laitetoimittajien ja liikennöitsijöiden kanssa.

Nainen katsoo pysäkillä infotaulua.
Informaatiojärjestelmästä tarjotaan matkustajille reaaliaikaista informaatiota esimerkiksi häiriötilanteissa.

Kuljettajat ovat ottaneet aktiivisesti yhteyttä Nysse Valvomoon, joka välittää eteenpäin esim. liukkaudentorjuntaan ja muuhun kunnossapitoon liittyvät pyynnöt. Aikaisemmin Nyssellä ei ole ollut tarjota ajallisesti yhtä kattavaa palvelua. Nysse Valvomo toimii viikonloppuna ympäri vuorokauden ja arkisin varhaisaamusta myöhäisiltaan.     

Nysse Valvomossa työskentelee 1-2 liikennepäivystäjä kerrallaan ja kokonaisuudessaan 5 liikennepäivystäjää. Liikennepäivystäjät ovat Tampereen kaupungin työntekijöitä ja kuuluvat kaupungin organisaatiossa TKL:n liikenneryhmään. Nysse Valvomo vastaa tasapuolisesti kaikkien liikennöitsijöiden tarpeisiin, eikä TKL:llä ole toiminnassa erityistä asemaa.