Tilinpäätös

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Ratikkaliikenne osana historiallisen suurta joukkoliikenteen linjastomuutosta käynnistyi suunnitellusti 9.8.2021 alkaen. Linjasto 2021 suunniteltiin vuorovaikutteisesti asukkaiden kanssa vuosina 2018–2019 ja sen ansiosta uudistuksen käyttöönotto on sujunut pääosin hyvin. Hienosäätönä toteutettiin pienehköjä aikataulu- ja reittimuutoksia heti liikenteen käynnistyessä kuten aiemminkin. Uudessa linjastorakenteessa vain ratikka ja bussien runkolinjat liikennöivät Hämeenkadulle, minkä johdosta joukkoliikennepalvelut ovat lisääntyneet ydinkeskustan muilla kaduilla, kuten Hämeenpuistossa, Satakunnankadulla ja Tampereen valtatiellä. Lisäksi linjastoa on rakennettu aiempaa enemmän solmupisteisiin perustuvaksi. Solmupisteissä yhdistyvät useista suunnista tulevat linjat mahdollistaen näin hyvät vaihtoyhteydet aiempaa useammille matkatarpeille.

Junaliikenteen kehitysaskeleena Tesoman seisake otettiin käyttöön 16.8.2021 ja VR:n kanssa toteutettavaa lippuyhteistyötä laajennettiin vuoden alusta koskemaan myös mobiililippuja.

Liikennetarjonnan uudistuksen lisäksi Tampereen seudun joukkoliikenteessä otettiin lähimaksu käyttöön kesäliikennekauden alussa ja uudistettiin infopalveluja.

Talousarviossa oli lähtökohtana, että koronatilanne ei vaikuta vuonna 2021 joukkoliikenteen tuloihin. Lipputulot jäivät 15,4 miljoonaa euroa talousarviossa esitettyä pienemmäksi ja pääosin tämä johtui koronan vaikutuksesta. Koronapandemian vaikutuksesta liikenteen hoidon kustannustason arvioitiin kasvavan maltillisesti vain 1,4 prosenttia, mutta vuoden 2021 aikana joukkoliikenteen hoidon kustannustaso nousi lähes 8 prosenttia. Polttoaineiden hinnat kohosivat noin 25 prosenttia ja myös välilliset palkkakustannukset nousivat merkittävästi.

Palveluryhmän talous

Joukkoliikennelautakunnan toimintakate oli -27,4 milj. euroa ilman palvelualueen tukipalvelujen vyörytysosuuksia. Toimintakate toteutui 8,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa huonompana.

Toimintatuotot toteutuivat 6,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä johtuen pääosin koronavaikutuksista. Koronapandemia on vähentänyt merkittävästi joukkoliikennepalvelujen käyttöä ja toisaalta ihmisten liikkumista. Lisäksi kaupunkipyöräjärjestelmän käyttäjämaksutulot ovat toteutuneet vuosisuunnitelmaa pienempinä järjestelmän käyntiinlähdön viivästyttyä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuussa (KV 22.2.2021 § 25) suuruudeltaan 0,26 milj. euron teknisen talousarviomuutoksen yhdyskuntalautakunnan ja joukkoliikennelautakunnan palveluostoihin konsernihallinnolta. Muutoksella palveluostojen kohdentumista tarkennettiin lautakuntien välillä vähentämällä yhdyskuntalautakunnan palveluostoja 0,26 milj. euroa ja kasvattamalla samalla määrällä joukkoliikennelautakunnan palveluostoja. Muutoksen nettovaikutus palvelualueen ja kaupungin tulokseen on +/- 0 euroa.

Joukkoliikenteen toimintakulut toteutuivat 1,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana. Muutoksesta noin 1,7 milj. euroa aiheutui bussiliikenteen kustannustason voimakkaasta, lähes 8 prosentin noususta vuoden 2021 aikana. Kustannustason nousu lisäsi bussiliikenteen kustannuksia noin 4 prosenttia eli 2,5 milj. euroa, kun joukkoliikenteen talousarviossa bussiliikenteen toimintamenoissa oli varauduttu 1,4 prosentin eli 0,8 milj. euron kustannustason nousuun.

Talousarvio sisältää 0,033 milj. euroa kaupunginhallituksen kehyspäätökseen sisältyviä säästötoimenpiteitä kohdistuen lautakunnan käyttötalousmenoihin.

Joukkoliikennelautakunnan bruttoinvestoinnit ja nettoinvestoinnit ovat 0,3 milj. euroa, mikä on 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa vähemmän. Investoinnilla rahoitetaan lippu- ja maksu- sekä infojärjestelmän pitkävaikutteisia hankintoja.